MyLightningDetection

Statistik

Statistik för station Waregem

Här hittar man lite statistik avseende TOA blixtspårningsstation Waregem.

Allmän statistik för senaste timmen

  • Station aktiv: Nej
  • Senast aktiv: 3,742,025.8 minuter sedan
  • Senast uppdaterad: 1,933,055.7 minuter sedan
  • Senaste upptäckta urladdning: 2015-07-07 19:13:27
  • Senaste signal: -

Omkringliggande område

Antal blixtar

Här visas det totala antalet urladdningar per timma som identifierats av blixtspårningsnätverket samt antalet identifierade urladdningar per timme från stationen Waregem och medelantalet för alla stationer.

Grafer: Blixtstatistik

Antal signaler

Antalet mottagna signaler per timme från stationen Waregem tillsammans med medelvärdet för alla stationer.

Grafer: Signalstatistik

Andelar/proportioner

Blixt och lokaliseringsandelen är viktiga parametrar för en korrekt inställning av station. Beräkning:
Lokaliseringskvoten = (upptäckta blixtar från stationen) / (signaler från stationen)
Blixtkvot = (upptäckta blixtar från stationen) / (antal blixtar på nätverket)

Grafer: Lokaliserings- och blixtandel

Avstånd till blixtar

Översikt om den egna lokaliseringsandelen genom avståndet från stationen. Även totalt blixtantal genom åvståndet visas.

Grafer: Blixtar i förhållande till avståndet

Riktning till blixtar

Egen lokaliseringsandel fördelat på den geografiska riktningen. För bättre jämförelse visas även det totala antalet blixtar.

Grafer: Blixtar i förhållande till riktningen